FIZETÉS HUF NEVÉRE IS

VINGYENES SZÁLLÍTÁS MAGYARORSZÁGON BELÜL

Kérdés esetén küldjön e-mailt : eshop@alfema.hu

Logo
0 db
mert 0 €
A kosár üres
Szüksége van tanácsra? Forduljon hozzánk bizalommal.
  1. bevezetés
  2. MINDEN A VÁSÁRLÁS
  3. Visszatérési politika
Visszatérési politika

A W&M gyártásának panaszeljárása.

1. Általános rendelkezések

1.1 Jelen Panaszszabályok a Kereskedelmi és Polgári Törvénykönyvnek megfelelően és hatályos megfogalmazással (a továbbiakban: Panaszszabályok) összhangban készültek.
1.2 A W&M gyártás termékei az "ALFEMA" termékek és márkák, amelyek az e-boltban szerepelnek: www.tekutaguma.hu
1.3 Az eladó (szállító) a W&M production s.r.o céget jelenti, amelynek székhelye Pozsonyban, Haburská 29, IČO: 35958111 (a továbbiakban: „eladó”).
1.4 Vevő (vevő, vevő): olyan egység, amely közvetlenül az eladótól (a továbbiakban: vevő) vásárol termékeket.
1.5 Ez a panasztételi eljárás azokra a termékekre vonatkozik, amelyekért a jótállási időszak alatt a termék felelősségét követelik. Ez a panaszeljárás szabályozza az eladó eljárását a termékminőségi garancia szerinti felelősség esetén.
1.6 Ezeket a panaszszabályokat a módosított Kereskedelmi és Polgári Törvénykönyv szabályozza
a szerződések elválaszthatatlan melléklete, amelynek tárgya az eladó által a vevőnek történő termékértékesítés, és a vevő egy ilyen szerződés aláírásával hozzájárulását adja az eladó panaszkezelési eljárásához.

2. Jótállási idő

2.1 Az Eladó felelős a terméken a garanciális időszak alatt fellépő termékhibákért, a jelen Panaszkezelési eljárásban meghatározott feltételek mellett.
2.2 A jótállási idő 24 hónap (a továbbiakban: garanciális időszak).
2.3 A jótállási időszak kezdete attól a naptól kezdődik, amikor a termékekben bekövetkezett károk kockázatát átruházzák az eladóról a vevőre.
2.4 A minőségi garancia hatálya alá tartozó hibák esetén a Vevő a jelen Panaszszabályok 3.1. Szakaszának megfelelően jogosult hibákat követelni.

3. Hibakövetelések

3.1 Ha a jótállási időszak alatt a termékekre a jótállás hatálya alá tartozó hibák vonatkoznak, a vevő jogosult a következő hibákat érvényesíteni a termékek hibáival kapcsolatban:
a) a termékek bármilyen kijavítható hibája esetén a vevő jogosult kizárólag ezeket a hibákat kijavítani, vagy az eladó választása alapján ésszerű árengedményben részesülni. Abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy a termékhibák orvosolhatók, a hibák kiküszöbölése aránytalan költségekkel járna, a vevőnek joga van a 3.1. Pont a) alpontjának megfelelően hibakövetelésre. b) pontja alapján. Kizárólag az eladó feladata annak értékelése, hogy a hibák orvosolhatók-e vagy helyrehozhatatlanok-e egy adott esetben, valamint a hibák kijavításának aránytalan költségei. Az eladó köteles írásban tájékoztatni a vevőt az ilyen értékelés eredményéről;
b) helyrehozhatatlan termékhibák esetén a vevőnek kizárólagos joga van hibátlan termékek cseréjéhez új hibátlan termékeket szállítani, vagy jogot ésszerű árengedményre a termék árában, vagy jóváírási bizonylatot állítani a hibás termékre, az eladó választása szerint. A hibás termék jóváírási bizonylatának kiállítása céljából a vevő köteles benyújtani az eladónak az adózási dokumentum másolatát, amelyre a terméket számlázták.
3.2 A jelen Panaszszabály 3.1 pontja szerinti követelés létrejöttének feltétele, hogy a vevő a jelen Panaszszabályoknak megfelelően értesítette az eladót a hibákról, azaz. megfelelően és időben.
3.3 A Vevő követelése a termékek hibáiról, amelyeket a Kereskedelmi Törvénykönyv 436. és 437. §-a tartalmaz
módosított kódexének rendelkezései nem vonatkoznak az eladó és a vevő közötti szerződéses viszonyra.

4. A hibák állításának módja

4.1 Az Eladó csak a jelen Panaszszabályokban meghatározott feltételek mellett nyújt minőségi garanciát, amelyet egyszerre kell teljesíteni (bármelyikük nem teljesítése esetén a garancia nélkül
következő vége):
a) a vevő minősített ellenőrzést végzett a leszállított termékekről, amikor átvette a termékeket az eladótól, vagy közvetlenül azután, hogy a termékeket az eladó átadta. A vevő köteles az eladónak az értékesítési jegyzőkönyvön írásban megerősíteni a termékek átvételét. Ha a vevő átvette a termékeket az eladótól, vagy indokolatlan késedelem nélkül nem nyújtott be írásbeli jelentést az eladónak a termék hibáiról, miután a termékeket átvette az eladótól, ez azt jelenti, hogy a termékeket hiba nélkül vették át;
b) a vevő a jelen Panaszszabályokkal (különösen a Panaszszabályok 4.2. pontjával) összhangban megfelelően és időben érvényesíti a hibákat.
c) a terméket a garanciális időtartam alatt nem manipulálta (pl. módosítások vagy javítások formájában) az eladó kifejezett felhatalmazásával nem rendelkező személy;
d) a terméket a vevő csak a szokásos módon és rendeltetésének megfelelően használja;
e) biztosítani kell a termék rutinszerű karbantartását.
Kétség esetén a vevő köteles bizonyítani, hogy a terméket a 4.1. Pontban meghatározott feltételeknek megfelelően használta fel. a) -e) pontjait.

4.2 Ha a minőségi garancia hatálya alá tartozó bármely hiba megjelenik a terméken a jótállási időszak alatt, a vevő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a hiba felfedezésének napjától számított 5 napon belül köteles írásbeli értesítést eljuttatni az eladóhoz - főleg a részletes hibaleírást tartalmazó termékhibák, vagy - hogyan nyilvánul meg a hiba, annak a kapcsolatnak a leírása, amelyben a termékeket használták, a mért értékek és az a nap, amikor a vevő felfedezte a hibákat (a továbbiakban: "írásbeli értesítés"). Ennek a határidőnek vagy a vevő írásbeli értesítésének elmulasztásának elmulasztása következményekkel jár a 428. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint. 1. számú törvénykönyv.
A vevő írásban értesíti az eladó nyomtatványáról (Panaszlevél). A Vevő köteles az Eladóhoz írásbeli értesítéssel egyidejűleg benyújtani a szállítólevél másolatait, amelyek alapján azokat a termékeket, amelyekre a Vevő hibák miatt hibát követel, szállítottak a Vevőnek. Az írásbeli értesítés (panaszlevél) megfelelő kitöltése nélkül a panaszt nem fogadják el.

4.3 Ha a garanciális időszak alatt a garanciavállalás hatálya alá tartozó hiba jelenik meg a terméken, a vevő köteles tartózkodni a termékkel kapcsolatos bármilyen beavatkozástól, és lehetővé tenni az eladó számára, hogy megvizsgálja a terméket; ebből a célból a vevő köteles a hibás terméket egyidejűleg, írásos értesítéssel és a szállítólevél másolataival benyújtani az eladónak, vagy olyan személyeknek, akiken keresztül az eladó teljesíti kötelezettségeit, vagy engedélyezi az eladónak vagy azoknak a személyeknek, akiken keresztül az eladó teljesíti kötelezettségeit. korlátlan belépés a hibás termék elhelyezésének helyére.

4.4 Ha a vevő nem tesz eleget a panasztételi eljárás 4.2 és 4.3 pontjában meghatározott kötelezettségeinek, az eladó nem ismeri el a hibájukkal kapcsolatos igényüket.

4.5 A vevő köteles minden szükséges együttműködést biztosítani az eladónak a hibák kiküszöbölése érdekében.

5. Engedély nélküli panasz

5.1 A jótállás nem terjed ki a szállítás által okozott termékhibákra, amennyiben azokat a vevő biztosítja, valamint az okozott hibákra
- normális kopás és elhasználódás;
- a termék helytelen használata vagy helytelen tárolása;
- a terméken található védőpecsétek és esetleges címkék megsértése, az eladó kereskedelmi nevének sérülése vagy eltávolítása a termékből;
- szakszerűtlen beavatkozás, telepítés, kezelés vagy üzemeltetés; szakszerűtlen beavatkozás a termék bármilyen leírását nem mosható íróeszközökkel is jelenti;
- a termékek használata, elhelyezése, tárolása hőmérséklet, páratartalom, por szempontjából nem megfelelő körülmények között;
- helytelen karbantartás vagy a szükséges karbantartás elhanyagolása;
- a megfelelő technológiai eljárás be nem tartása
- vis maior, helytelen vagy szakszerűtlen manipuláció miatt;
- egy harmadik fél vagy a vevő tevékenysége (cselekedete vagy mulasztása) eredményeként;
- a termék nem szokásos vagy a rendeltetésével ellentétes módon történő felhasználása eredményeként;
- mechanikai vagy kémiai károsodás által okozott hibákért.

Az eladó részéről felmerült összes költség az indokolatlan panasz eredményeként
a vevő vállalja, hogy teljes egészében lecseréli az eladót.

6. A panaszok kezelésének határideje

6.1 A termékkel kapcsolatos panaszokat az eladó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a termékhibák vevő általi megfelelő alkalmazásának dátumától számított 30 napon belül kezeli. termékhibák követelése a jelen Panaszkezelési eljárásnak megfelelően. A panasz elintézésének határidejét a panasz eladásának napjától az eladó panaszának rendezéséig számolják.
6.2 Az egyes panaszok indokolását és a hiba kijavíthatóságának vagy helyrehozhatatlanságának értékelését az eladó szakmai felelős munkatársa (szerviztechnikus) végzi el.
6.3 A vevő hibás követelésének helye:

ALFEMA SHOWROOM
Železná 27
82104 Pozsony
Mail: alfema@alfema.sk
Tel .: +421 911 917 888

7. Záró rendelkezések

7.1. Ezek a panaszszabályok 2018. október 1-jén lépnek hatályba. Az összes korábbi verzió is ezen a napon jár le.
7.2 Fenntartjuk a jogot a Panasztételi eljárás módosítására.
7.3 A Panaszszabályok elválaszthatatlan melléklete a Panaszlevél mintájából áll.

Letölthető panasz űrlap: Panasz űrlap

Hírek a blogunkon

ÚJDONSÁG!
18.06.2019
ÚJDONSÁG!
ALF FLEXFLOOR folyékony műanyag már kapható kisebb csomagolásban 290ml! egészben olvasni
ÚJ ALFEMA SHOWROOM CZ OPEN
05.04.2019
ÚJ ALFEMA SHOWROOM CZ OPEN
Nyitva: 2014. április 15-től ulica Bidláky 20, 639 00 Brno-center-Styrice, Csehország egészben olvasni
ALF FLEX PADLÓ FOLYÉKONY MUANYAG ALKALMAZÁS
01.12.2018
ALF FLEX PADLÓ FOLYÉKONY MUANYAG ALKALMAZÁS
Nemzeti labdarúgó-stadion BRATISLAVA egészben olvasni
Ne maradj le az újdonságokról, akciókról és kedvezményekről!
A későbbiekben bármikor leiratkozhatsz.
Tájékoztatás az ügyfelek számára

 ,, INGYENES SZÁLLÍTÁS ,,

A legtöbb olvasott a blogban

Hol talál minket

1152 Budapest, Szentmihályi út 171 (China Mart)

Magyarország

  • info: +36 70 342 0894   rendelés: +36 70 610 4344
  • H-CS: 9:00 - 17:00 P: 09:00 - 14:00
 
ALFEMA SHOWROOM HU
Logo
www.tekutaguma.hu
08:00 - 18:00
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk